BAŠKA

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Koupalište s campingem, v pozadí palkovické hůrky