BESKYDY

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: O. Kavan, M. Polášek a J. Ságl

Významné středisko turistického ruchu s dominantou Radhoště (1129 m) – s dřevěnou kaplí z r. 1898, sochou pohanského boha Radegasta od Albína Poláška a se skanzenem ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.