BESKID SLASKI -Widok ze Skrzyxznergo (1250m)

Vydavatel: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Tisk: PTTK Zaklad Wyworczy

Foto: S. Czernelecki

na Beskid Zywiecki (Plisko 1557m, Romanka 1386m, i Lipowska 1324m)