MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY – RADHOŠŤ

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: Fr. Bittner

Na vrcholu památného Radhoště (1129 m) opředeného bájnými pověstmi o pohanském dávnověku, byla postavena roku 1898 z kamene cyrilometodějská kaple, která je nyní obklopena malebnou stavbou, vystavěnou ze dřeva v rázovitém valašském slohu.