B. Jaroněk - Umělecké pohlednice

Vydavatel: Nakladatelství uměleckých dopisnic Tomáše Pospíšila v Mor. Ostravě